Què hem fet

  • Realització de recomptes i diagnosis de la situació de les persones sense llar a Barcelona.

  • Realització de l’estudi i elaboració de l’informe de Diagnosi sobre el sensellarisme a Barcelona 2008-2015.

  • Jornades de reflexió i propostes d’actuació:

    • I Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar Sostre: "Salut mental i persones sense sostre" (7 de juliol de 2009).

    • II Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar: "Imagina un 2015 sense ningú al carrer" (30 de novembre de 2010).

    • III Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre sobre persones sense llar en situació administrativa irregular.
  • Accions de sensibilització:

    • Campanya "Imagina un 2015 sense ningú al carrer".

    • Acció de sensibilització a mercats municipals de la ciutat.

    • Realització de diverses accions de difusió i sensibilització a través dels mitjans de comunicació (ràdio, premsa i televisió).

    • Realització, cada any, d’una flashmob, promoguda per Càritas, amb motiu del Dia Internacional de les persones sense llar, el 29 de novembre.

    • Campanya d’informació i recollida de suport social.

    • Projecte Retrats Sense Sostre.

  • Participació en l’Speakers’ Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.

  • Mensualment, des de la Direcció d'Acció Social, es fa extensiu un informe de situació de persones localitzades en situació de sense sostre al carrer.

Pla de treball 2016

  • Grups de treball sobre Diagnosi i recompte, Comunicació i sensibilització, Housing First i Serveis d’Higiene.

  • Creació del Grup sobre Dona al carrer.

  • Realització de recompte a carrer/allotjaments al maig.

  • Finalització i presentació pública del Manual de bones pràctiques en comunicació sobre sensellarisme.

  • Disseny d’una campanya de comunicació.

  • Incorporació de les entitats ABD i Fundació Maria Raventós.

ZAPSLL - Què hem fet